ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره بازرگانی داخلی رئیس علی رجوعی bdakheli@khrimt.ir

کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی می باشد