ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی رئیس پروانه ندا hsee@khrimt.ir

کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی می باشد