ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ گروه نوسازی و تحول رئیس جمیله روانبخش nosazi@khrimt.ir

کلیه حقوق این پورتال متعلق به سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی می باشد