نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری رئیس جواد رجبی 37011242 tarh@khrimt.ir