نام و نام خانوادگی
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ اداره امور صنایع غیر فلزی رئیس محمد رادفر 37011254 gfelezi@khrimt.ir