خدمات
صدور پروانه کسب ایثارگران
کد خدمت :13011221000
موضوع :تجارت
هدف : اخذ معرفی نامه از بنیادشهید و ارائه به سازمان .تشکیل پرونده و اخذ استعلامات از ادارات و صدور پروانه کسب
زمان تخمینی انجام کار:روز 30 تا 90
وسعت ارائه خدمت :شهری
نحوه ارائه خدمت :استانی و شهری
ساختار خدمت :خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی و شهری
ذینفعان : خانواده های محترم ایثارگران
سازمان های همکار :بنیادشهید انقلاب اسلامی شهرداری-دارایی اماکن عمومی - بهداشت
شرح خدمت : اخذ معرفی نامه از بنیادشهید و ارائه به سازمان .تشکیل پرونده و اخذ استعلامات از ادارات و صدور پروانه کسب
مراحل و شرح اقدامات :1-ارائه درخواست پروانه کسب معرفی نامه بنیادشهید . ثبت نام در سایت ایرانیان اصناف و اخذ کد رهگیری 2-دریافت مدارک متقاضی و بررسی مدارک 3-معرفی جهت اخذ استعلامات لازم 4-معرفی متقاضی جهت آموزش صنف 5-صدور پیش نویس پروانه کسب 6-تایید رییس اداره 7-ثبت اطلاعات در سامانه اخذ شناسه صنفی و صدور پروانه کسب 8-تایید و امضاء پروانه کسب 9-تحویل پروانه کسب به متقاضی 10-ارسال پرونده متقاضی به اتحادیه
مدارک مورد نیاز :معرفی نامه از بنیادشهیدایثارگران و مدارک لازم و قانونی
مبلغ و نحوه پرداخت :100000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://www.iranianasnaf.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :382 نفر در سال
مکان مراجعه حضوری:مشهد - بلوارخیام - مقابل خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره اموراصناف و تشکل های صنفی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل