خدمات
اعزام و پذیرش هیات های تجاری
کد خدمت :13011237000
موضوع :تجارت
هدف : انجام هماهنگی برای حضورمشارکت کنندگان واخذمجوزهای لازم وبرنامه ریزی
زمان تخمینی انجام کار:روز 90
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان :تشکلهای صادراتی . فعالان اقتصادی شامل تجاروبازرگانان
سازمان های همکار :اتاق بازرگانی گمرک
شرح خدمت :انجام هماهنگی برای حضورمشارکت کنندگان واخذمجوزهای لازم وبرنامه ریزی
مراحل و شرح اقدامات :1-کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران 2-اعلام فراخوان به متقاضیان 3-ژذیرش اعضای هیات منتخب جهت اعزام 4-انتخاب مجری 5-ارسال مدارک جهت گرفتن ویزا و هتل محل اقامت و انجام رایزنی ها 6-اعزام هیات به کشور هدف 7- تهیه گزارش نتایج و دستاوردهای هیات اعزامی 8-تائید و ارسال گزارش نتایج و دستاوردهای هیات به سازمان توسعه تجارت ایران
مدارک مورد نیاز :
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره بازرگانی خارجی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل