خدمات
ثبت سفارش
کد خدمت :13011239000
موضوع :تجارت
هدف : ابتدامراجعه به سایت ثبتارش سپس ثبت نام درسامانه بصورت الکترونیکی انجام وکلیه مراحل کارشناسی ازطریق سایت ثبتارش تامرحله ارسال به بانک،گمرک بدون مراجعه حضوری پیگیری نماید.
زمان تخمینی انجام کار:روز 1
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :ملی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار و خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :ملی
ذینفعان : کلیه دارندگان کارت بازرگانی که می خواهندواردات انجام دهند میبایست در سامانه ثبتارش برای کالاهای خود انجام دهند.
سازمان های همکار :
شرح خدمت : ابتدا مراجعه به سایت ثبتارش سپس ثبت نام درسامانه بصورت الکترونیکی انجام وکلیه مراحل کارشناسی ازطریق سایت ثبتارش تامرحله ارسال به بانک،گمرک بدون مراجعه حضوری پیگیری نماید.
مراحل و شرح اقدامات :1-ثبت نام اینترنتی جهت عضویت 2-مراجعه متقاضی به سازمان جهت ارائه مدارک عضویت 3-بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه 4-وارد نمودن اطلاعات ثبت سفارش از قبیل مشخصات کالا،پروفرم در سایت 5-بررسی مدارک ثبت سفارش توسط کارشناس مربوطه 6-تایید مدارک در سایت توسط کارشناس مربوطه 7-پرداخت کارمزد ثبت سفارش توسط متقاضی 8-تایید کارمزد ثبت سفارش در سایت توسط متقاضی. پرینت نهایی و صدور مجوز ثبت سفارش توسط کارشناس مربوطه. امضاء مجوز ثبت سفارش توسط رییس اداره
مدارک مورد نیاز :باتوجه به اینکه بعضی کالاها واردات آنهامجازمشروط میباشد متقاضی قبل از انجام ثبت سفارش میبایست مجوز سازمان مربوطه راباتوجه به نوع کالا از سازمان مربوطه دریافت نمایدسپس در سامانه اقدام به انجام ثبت سفارش نماید.متقاضیان واردات قبل از انجام واردات میبایست در سامانه ثبتارش ثبت نام وسپس اقدام به انجام ثبت سفارش در سامانه نمایند.
مبلغ و نحوه پرداخت :نیم درصد در هزارارزش تمام شده کالابراساس نرخ اعلامی بانک مرکزی آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://sabtaresh.tpo.ir/
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری:مشهد- بلوار خیام- مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره بازرگانی خارجی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :ندارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل