خدمات
صدور کارت مبادلات مرزنشینی
کد خدمت :13011227000
موضوع :تجارت
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:درصورت دقت دفتر پیشخوان در تکمیل پرونده واسکن صحیح وخوانا در
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان :مرزنشینان ساکن در 30 کیلومتری مرز
سازمان های همکار :تعاون - گمرک
شرح خدمت : طرح صدور کارت الکترونیکی مبادله ارزی برای مرزنشینان که به منظور ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا به تصویب رسید، در استان‌های مرزی کشور به اجرا در می‌آید . بر اساس این طرح روستاییان مرزنشینی که تا فاصله 30کیلومتری از مرز قرار گرفته اند، این کارت که برای سرپرست خانوار صادر می شود، همچنین به عنوان کارت هویتی مرزنشینان قلمداد می شود.
مراحل و شرح اقدامات :1-مراجعه مرزنشینان دریافت کارت الکترونیک مبادلات مرزی متقاضی به دفاتر پیشخوان دولت 2-دریافت مدارک توسط دفاتر پیشخوان دولت و احراز هویت متقاضی 3-تحویل رسید به متقاضی 4-صدور کارت در مرکز 5-بسته بندی و ارسال کارت به اداره پست 6-ارسال کارت از اداره پست به دفتر پیشخوان 7-اطلاع رسانی به متقاضی جهت مراجعه به دفتر پیشخوان و دریافت کارت الکترونیک مبادلات مرزی
مدارک مورد نیاز :گواهی فرمانداری یا بخشداری مبنی بر مرزنشین بودن متقاضی اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی سرپرست خانوار عکس سرپرست خانوار کد پستی محل سکونت خانوار
مبلغ و نحوه پرداخت :124000 ریال آدرس ارائه خدمت الکترونیکی: http:/212.16.82.33:700
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :
مکان مراجعه حضوری: مشهد - بلوارخیام -مقابل خیام 22 سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی- اداره بازرگانی خارجی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل