خدمات
صدور پروانه اکتشاف معدن
کد خدمت :13041231000
موضوع :معدن
هدف : صدور پروانه اکتشاف برای معدن کاران
زمان تخمینی انجام کار:روز 20
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : کلیه افراد حقیقی و حقوقی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور پروانه اکتشاف برای معدن کاران
مراحل و شرح اقدامات : 1-مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن جهت بررسی صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی مورد درخواست 2-بررسی صلاحیت فنی و مالی توسط سازمان نظام مهندسی معدن و ارائه آن جهت ثبت در کاداستر 3-ثبت نام در سامانه کاداستر و بارگذاری مدارک هویتی به همراه گواهی صلاحیت فنی مالی به همراه کد رهگیری 4-مراجعه متقاضی به سازمان و احراز هویت جهت فعالسازی کد رهگیری 5-ثبت محدوده توسط متقاضی در سامانه کاداستر 6-اعلام محدوده آزاد توسط سازمان در سیستم 7-بررسی ظرفیت آزاد در کشور (تبصره 2 ماده5) 8-صدور استعلام از ادارات ذیربط (ماده 24) 9-دریافت پاسخ از ادارات 10-مکاتبه با متقاضی و نظام مهندسی معدن جهت ارائه طرح و پرداخت تبصره 2 ماده 6 11-مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن جهت ارائه طرح طبق تبصره 2 ماده 14 آیین نامه قانون معادن 12-بررسی طرح توسط کمیته بررسی طرح ها 13-تایید طرح 14-ارائه فرم تعهد اکتشاف 15-معرفی مسئول فنی و مراجعه به سازمان نظام مهندسی معدن جهت انتخاب مسئول فنی 16-پرداخت حق الارض تبصره 3 ماده6 17-صدور پروانه اکتشاف معدن از طریق سیستم کاداستر
مدارک مورد نیاز : گواهی صلاحیت فنی و مالی و مدارک هویتی شخص و ثبت نام در سامانه کاداستر
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://cadastre.mimt.gov.ir/default.aspx
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره امورمعادن
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل