خدمات
تایید سوخت واحدهای صنفی - صنعتی- معدنی
کد خدمت :
موضوع :صنعت . معدن . تجارت
هدف : تایید و ثبت درخواست متقاضیان دریافت سوخت
زمان تخمینی انجام کار:روز 20
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : واحدهای صنفی صنعتی و معدنی
سازمان های همکار : شرکت پخش فرآورده های نفتی
شرح خدمت : تایید و ثبت درخواست متقاضیان دریافت سوخت
مراحل و شرح اقدامات : برای واحدهای صنفی : 1-اخذ فرم تاییدیه سوخت از اتحادیه صنفی با امضای کارشناس فنی اتحادیه 2-ثبت نام در سامانه اینترنتی تجارت اسان 3-رویت مدارک متقاضی در سامانه اینترنتی و ثبت نهایی توسط کارشناس برای واحدهای صنعتی : 1-شروع ثبت نام متقاضی در سامانهwww.tejaratasan.niopdc.ir 2-ارائه پرینت ثبت نام جهت تایید کارشناس مربوطه 3-تایید درخواست توسط رییس اداره 4-ارائه پرینت ثبت نام تایید شده به کارشناس سوخت جهت ثبت نام نهایی در سامانه تجارت آسان. برای واحدهای معدنی : 1-ثبت نام در سامانه اینترنتی تجارت آسان www.tejaratasan.niopdc.ir 2-ثبت آمار تولید معدن در سایت بهین یاب 3-تایید مسئول واحد درآمد مبنی بر تسویه حساب حقوق دولتی 4-ارائه پرینت ثبت نام و گزارش مسئول فنی معدن به کارشناس مربوطه جهت تایید 5-تایید درخواست توسط رییس اداره 6-ارائه پرینت ثبت نام تایید شده به کارشناس جهت ثبت نهایی در سامانه تجارت آسان
مدارک مورد نیاز : پروانه فعالیت- فرم تایدیه سوخت از اتحادیه صنفی کارت ملی
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:www.tejaratasan.niopdc.ir
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری: مشهد-بلوارخیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره اموراصناف و تشکلهای صنفی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل