خدمات
صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
کد خدمت :13061222100
موضوع :تجارت
هدف : صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار برای شرکتهای متقاضی واجد شرایط طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه
زمان تخمینی انجام کار:به شرط تکمیل مدارک و مستندات توسط متقاضی، ارائه خدمت بطور مت
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :ملی
ساختار خدمت :خدمت به کسب و کار
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :ملی
ذینفعان : شرکتهای تولیدکننده نرم افزار متقاضی دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات در کشور
سازمان های همکار :
شرح خدمت : صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار برای شرکتهای متقاضی واجد شرایط طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه
مراحل و شرح اقدامات : 1-ثبت درخواست متقاضی در سامانه صدور پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات 2-تهیه مستندات مورد نیاز، رفع نواقص توسط متقاضی 3-تهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس اولیه 4- تایید مدارک تکمیل شده توسط کارشناس ثانویه 5- بازدید از شرکت و انطباق مدارک ارسالی با اصل مدارک توسط کارشناسان وزارت متبوع 6- درج گزارش بازدید در سامانه توسط کارشناس ثانویه 7- دریافت فیش واریزی از متقاضی و تایید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات طی سلسله مراتب 8- ثبت دبیرخانه 9- دریافت شناسه کسب و کار 10- صدور پروانه و ارائه آن به نماینده واحد متقاضی
مدارک مورد نیاز :1- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن به همراه آخرین تغییر آدرس 2- اساسنامه با آخرین تغییرات شرکت با ذکر عنوان فعالیت تولید نرم افزار 3- اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر مهر شده سازمان امور مالیاتی کشور به همراه کد رهگیری 4- ارائه مستندات تولیدات نرم افزاری و بروشور محصولات برای دو نرم افزار شامل: مراحل تحلیل و شناخت، ارتباطات پایگاه داده و خروجی نرم افزار 5- ارائه قرارداد و حسن انجام کار مبنی بر فروش تولیدات نرم افزار (به میزان حداقل سیصد میلیون ریال) برای نرم افزارهای ارائه شده 6- تصویر مدارک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کادر تخصصی تولید نرم افزار 8 نفر با مدارک تحصیلی مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات 7- لیست حقوق ابرازی کادر تمام وقت بیمه شده مهر شده سازمان تامین اجتماعی یا به همراه فرمهای تاییدیه سایت تامین اجتماعی و فیش پرداخت آن 8- جهت تمدید پروانه بهره برداری شماره و تاریخ پروانه قبلی و دریافت اصل پروانه قبلی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://amarsanat.mimt.gov.ir/software
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحدود
مکان مراجعه حضوری:مشهد- بلوار خیام - مقابل خیام 22- سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل