خدمات
صدور پروانه کارگاه قالیبافی متمرکز
کد خدمت :13041229000
موضوع :تجارت
هدف : صدور پروانه تولید برای افراد تولیدکننده که بصورت متمرکز فعالیت می کنند
زمان تخمینی انجام کار:روز 1
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :استانی
ساختار خدمت :خدمت به شهروندان
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :غیرالکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :استانی
ذینفعان : تولید کنندگان فرش دستباف
سازمان های همکار :نیروی انتظامی-استعلام سوء پیشینه مرکزبهداشت-عدم اعتیاد
شرح خدمت : صدور پروانه تولید برای افراد تولیدکننده که بصورت متمرکز فعالیت می کنند
مراحل و شرح اقدامات : ارائه تقاضای کتبی ارائه فرم های و مدارک مربوطه تکمیل و ارائه فرمهای مربوطه و طرح توجیهی بررسی مدارک ارائه شده و تایید در صورت کامل بودن تایید توسط رییس اداره فرش صدور پروانه تولیدکارگاهی فرش دستباف تایید نهایی پایان
مدارک مورد نیاز : 1- داشتن کارگاه فعال ملکی یا استیجاری با حداقل سه سال اجاره نامه در حال تولید فرش دستباف که براساس مجوز تأسیس دریافتی قبلی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان احداث و آماده بهره‌برداری شده‌باشد یا شخصا در محلهای تجاری یا صنعتی اقدام به راه‌اندازی نموده باشند.منظور از کارگاه مکانی است ثابت که در آن صاحب کارگاه کارفرما با بکارگیری تعدادی نیروی انسانی در سطوح مهارت مختلف در تولید یکی از رشته‌های مرتبط با فرش دستباف «بافت، رنگرزی، رفو و مرمت، پرداخت قالی، قالیشویی » فعالیت دارد است.عدم بکارگیری کارگران زیر 15 سال ماده 76 قانون کار- عدم بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوزهای قانونی بند ج ماده 11 قانون مقررات اشتغال اتباع بیگانه-اخذ و ارائه مجوز رعایت بهداشت محیط کار از اداره کار و امور اجتماعی-ارائه لیست بیمه کارگران غیر بافنده قالی-اخذ فرم تأیید کارشناس اداره فرش-مدارک لازم برای اخذ پروانه تولید و بهره بردای کارگاهی قالیبافی-تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی برای افراد حقیقی-چهار قطعه عکس تمام رخ برای خانمها عکس با پوشش اسلامی الزامی است. برای شرکتها عکس از مدیرعامل شرکت باشد.
مبلغ و نحوه پرداخت :رایگان آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :20
مکان مراجعه حضوری: مشهد - بلوار خیام - مقابل خیام 22 - سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی - اداره فرش
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز : شناسنامه خدمت : دریافت فایل