خدمات
صدور تأییدیه دریافت سوخت واحدهای صنعتی معدنی صنفی
کد خدمت :13041867000
موضوع :
هدف : اختصاص سوخت به واحدهای متقاضی
زمان تخمینی انجام کار:نامشخص
وسعت ارائه خدمت :استانی
نحوه ارائه خدمت :جایگاه وب دفاتر و مراکز وابسته
ساختار خدمت :G2C- G2B
ماهیت خدمت :تصدی گری
فازهای خدمت :تعاملی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان : اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در معدن -پیمانکاران حوزه معادن-معدنکاران و صنعت و واحدهای تولیدی در حوزه تجارت
سازمان های همکار : وزارت صنعت، معدن و تجارت-شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شرح خدمت : ارائه تاییدیه جهت دریافت سهمیه سوخت با توجه به ماهیت متقاضی ظرفیت قابل تخصیص
مراحل و شرح اقدامات :حوزه معدن : 1-ثبت نام در سامانه اینترنتی تجارت آسان www.tejaratasan.niopdc.ir 2-ثبت آمار تولید معدن در سایت بهین یاب 3-تایید مسئول واحد درآمد مبنی بر تسویه حساب حقوق دولتی 4-ارائه پرینت ثبت نام و گزارش مسئول فنی معدن به کارشناس مربوطه جهت تایید 5-تایید درخواست توسط رییس اداره 6-ارائه پرینت ثبت نام تایید شده به کارشناس جهت ثبت نهایی در سامانه تجارت آسان حوزه صنعت : 1-شروع ثبت نام متقاضی در سامانهwww.tejaratasan.niopdc.ir 2-ارائه پرینت ثبت نام جهت تایید کارشناس مربوطه 3-تایید درخواست توسط رییس اداره 4-ارائه پرینت ثبت نام تایید شده به کارشناس سوخت جهت ثبت نام نهایی در سامانه تجارت آسان حوزه تجارت : 1-اخذ فرم تاییدیه سوخت از اتحادیه صنفی با امضای کارشناس فنی اتحادیه 2-ثبت نام در سامانه اینترنتی تجارت اسان 3-رویت مدارک متقاضی در سامانه اینترنتی و ثبت نهایی توسط کارشناس
مدارک مورد نیاز :حوزه معدن : کارت ملی پروانه بهره برداری معدن پرینت ثبت نام در سایت تجارت آسان حوزه صنعت : 1-تصویرپروانه بهره برداری 2-پرینت ثبت آمار تولید در سامانه بهین یاب 3-پرینت ثبت درخواست سوخت در سامانه تجارت آسان حوزه تجارت : پروانه کسب فرم تاییدیه سوخت از اتحادیه صنفی کارت ملی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:https://tejaratasan.niopdc.ir/
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :نامحمدود
مکان مراجعه حضوری:ساختمان شماره 1 -بلوارخیام- مقابل خیام22 طبقه سوم - اداره امورمعادن
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :سامانه کاداستر-تجارت آسان شناسنامه خدمت : دریافت فایل