خدمات
ارائه گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی
کد خدمت :13071884000
موضوع :گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :جایگاه وب دفاتر و مراکز وابسته
ساختار خدمت :G2C- G2B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :الکترونیکی
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :جایگاه وب دفاتر و مراکز وابسته
ذینفعان : مردم واحدهای صنفی سازمان های صنفی
سازمان های همکار :
شرح خدمت : ارائه گواهی فعالیت به فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور (کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده)
مراحل و شرح اقدامات : 1- تاییدیه از شرکت خارجی سازنده (کمپانی خارجی مادر) مبنی بر اعطای امتیاز نمایندگی و تفویض اختیار قانونی و رسمی با تعیین حدود وظایف دفتر و یا شعبه به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ، ممهور به مهر اتاق بازرگانی کشور مبدا و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان کشور. 2- ترجمه رسمی تاییدیه فوق الذکر ممهور به مهر قضاییه (اداره کل فنی مترجمان). 3- فتوکپی برابر اصل کارت بازرگانی بنام شعبه یا دفتر با درج نام و مشخصات مدیر عامل. 4- روزنامه رسمی ثبت دفتر و یا شعبه (در اداره ثبت شرکتها). 5- اساسنامه شعبه یا دفتر. 6- کپی پاسپورت مدیر عامل (در صورتیکه ملیت مدیرعامل دفتر و یا شعبه، خارجی باشد). 7- کارت ملی و کپی شناسنامه (در صورتیکه ملیت مدیر عامل دفتر یا شعبه، ایرانی باشد) 8- ارائه یک عدد پاکت حباب دار به اندازه A4 بعلاوه الصاق یک یا دو قطعه تمبر به ارزش (استان تهران 34000ریال و سایر استانهای کشور 45000ریال) به منظور ارسال گواهی فعالیت نمایندگی پس از صدور یا تمدید به آدرس متقاضی
مدارک مورد نیاز : 1- درخواست کتبی 2- تکمیل فرمهای مشخصات متقاضی و تعهدنامه (برابر فرم پیوست) 3- تصویر آگهی تاسیس تغییرات و اساسنامه شرکت 4- اصل قرارداد به زبان فارسی و یا انگلیسی از شرکت خارجی اصلی شعب و یا نمایندگی که دارای اختیارنامه رسمی از شرکت خارجی اصلی باشد تبصره1- در شرایط تحریم و در صورت عدم امکان تحقق شرایطبند (4) ارایه اصل قراردادمتقاضی با شرکت واسط معتبر به همراه قرارداد واسط معتبر با شرکت خارجی اصلی که هردو قرارداد ممهور به اتاق بازرگانی کشور مبدأ باشد بلا مانع است. تبصره2- قرارداد یا اختیار نامه شرکت خارجی اصلی به شرکت واسط و تعهدنامه شرکت خارجی اصلی (و یا شرکت واسط در زمان تحریم) که مشتمل برقید دوره (شروع و خاتمه) نام کالا نام تجاری کالا برند) نحوه حل و فصل اختلاف اتو شرایط فسخ الزام به ارایه خدمات پس از فروش نام طرف خارجی وایرانی بوده میبایست ممهور به مهر اتاق بازرگانی یا صنایع کشور مبدأ و سفارتیاکنسولگری یا دفترحافظ منافع جمهوری اسلامی ایران درآن کشور باشد. 5- اصل تعهدنامه شرکت خارجی مبنی برتضمین خدمات پس ازفروش و قطعات یدکی در مورد خودرو به مدت ده سال و در خصوص سایر کالاهای مصرفی با دوام حداقل پنج سال از تاریخ آخرین عرضه کالا به کشور
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://gatc.ir/gatc-default.aspx
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :
مکان مراجعه حضوری: وزارت صنعت معدن و تجارت
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :http://gatc.ir شناسنامه خدمت :