خدمات
ارائه مجوز تولید کالای دخانی
کد خدمت :13041892000
موضوع :تولید کالای دخانی
هدف :
زمان تخمینی انجام کار:در صورت تکمیل مدارک یک روز کاری
وسعت ارائه خدمت :ملی
نحوه ارائه خدمت :
ساختار خدمت :G2B
ماهیت خدمت :حاکمیتی
فازهای خدمت :
وضعیت ارائه خدمات الکترونیکی :الکترونیکی
کانال های ارائه خدمت :
ذینفعان : اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس کارخانه کالای دخانی
سازمان های همکار : سازمان تعزیرات حکومتی - اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری
شرح خدمت : بررسی درخواست صدور و تمدید مجوز برای متقاضیان تولید کالای دخانی
مراحل و شرح اقدامات :
مدارک مورد نیاز : 1-اساسنامه شرکت 2-آگهی تاسیس و آخرین تغییرات 3- گواهی استفاده از برند خارجی 4- تایید اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر یا انبار 5-تایید ثبت علامت تجاری 6- تایید اطلاعات هویتی 7- گواهی عدم سو پیشینه کیفری 8- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی 9-پروانه تاسیس 10- استعلام تعزیراتی
مبلغ و نحوه پرداخت : آدرس ارائه خدمت الکترونیکی:http://www.behinyab.ir/
متوسط تقریبی خدمت گیرندگان در سال :20
مکان مراجعه حضوری: وزارت صنعت معدن و تجارت
نیاز به احراز هویت حقیقی و حقوقی :دارد ضرورت مراجعه حضوری:دارد
دیگر پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز :سامانه بهین یاب، سامانه هماهنگ و اتوماسیون دبیر شناسنامه خدمت : دریافت فایل