شرح وظایف دستگاه:

- تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیتهای صنعتی استان در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه

- برنامه ریزی و انجام مطالعات لازم در زمینه بررسی امکانات باالقوه و باالفعل توسعه صنعتی و تعیین نیازهای استان به تولیدات صنعتی

- تعیین ضرورتها و اولویتها جهت سرمایه گذاران صنعتی (داخلی و خارجی) در سطح استان

- تدوین برنامه های لازم به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه ها و ظرفیتهای بالقوه استان

- برنامه ریزی به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعداد ها و امکانات مناطق استان

- رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاهها،کارخانجات وواحدهای تولیدی استان درارتباط باواحدهای استانی دستگاههای دولتی وادارات محلی بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط ، نظارت و رسیدگی بر فعالیت های واحدهای تولیدی صنعتی در حیطه قوانین مربوطه

- تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیتهای معدنی  در چارچوب سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه

- تدوین خط مشی ها و سیاستهای اجرایی اکتشاف معادن در سطح استان

- مطالعه و بررسی به منظور تهیه و تنظیم برنامه های توزیع کالا و خدمات

- حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و بررسی، تعیین ،تعدیل و کنترل قیمت انواع محصولات تولیدی در استان

- برنامه ریزی، تامین و توزیع کالاها جهت مصارف خاص فصلی و تامین به موقع نیازهای اقشار آسیب پذیر در راستای سیاست های وزارتخانه

- اعلام برنامه زمانبندی جهت خرید داخلی کالاهای ضروری و اساسی از سازمان های ذیربط و عرضه کالاهای مزبور در مواقع ضروری

- بررسی و نظارت مستمر در زمینه عرضه ، تقاضا و قیمت کالاها و خدمات در بازار و ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه رفع کمبود

- برنامه ریزی و تعیین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور

- انجام اقدامات لازم به نظور تشکیل کمیسیون نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف استان و برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات مربوطه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- برنامه ریزی و انجام حمایت های لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء سطح تکنولوژی و انتقال فناوری در این بخش با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها ، مجامع و افراد صنفی استان پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط

- برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم در خصوص تحصیل پروانه کسب واحدهای فاقد پروانه در سطح استان با هماهنگی واحدها و سازمان های ذیربط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- برنامه ریزی ، هدایت ، حمایت و نظارت به منظور توسعه صنعت فرش دستباف استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- نظارت بر ساماندهی امور مربوط به تامین مواد اولیه مرغوب صنعت فرش دستباف با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- انجام مطالعات لازم بمنظورنوآوری وگسترش تجارت الکترونیکی، ارایه تسهیلات و حمایت از فعالیت مرتبط با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های تجاری غیر دولتی با رعایت کلیه قوانین  و مقررات مربوط

- برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد تشکل های صنعتی ، معدنی و تجاری در سطح استان با رعایت کلیه قوانین  و مقررات مربوط

- تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه کلان استان با رعایت کلیه قوانین  و مقررات مربوط

 


 

                   
اوقات شرعی

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی چیست؟