(نسخه آزمایشی)

   
 
ردیف واحد سازمانی سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیک
۱ حوزه مدیر کل رئیس سازمان راضیه علیرضایی 37011202 ceo@khrimt.ir
۲ حوزه مدیر کل مسئول دفتر جعفر رفیعی 37011201 daftar@khrimt.ir
۳ حوزه مدیر کل کارشناس دفتر ریاست محمد سمائی 37011202
۴ اداره محیط زیست بهداشت ایمنی و انرژی رئیس پروانه ندا hsee@khrimt.ir
۵ اداره آموزش و پژوهش و فناوری رئیس محمد رضا افشین amouzesh@khrimt.ir
۶ اداره نظارت و بازرسی معاون علی باخرد bazresi@khrimt.ir
۷ واحد فناوری اطلاعات محمد حامدی hamedi@khrimt.ir
۸ واحد فناوری اطلاعات مرتضی مجتهدزاده  
۹ واحد فناوری اطلاعات امیر گل زاده یدکی  
۱۰ اداره امور طرح ها و سرمایه گذاری رئیس جواد رجبی tarh@khrimt.ir
۱۱ اداره برنامه ریزی آمار و اطلاعات رئیس خزائی amaar@khrimt.ir
۱۲ معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری معاون آزاده آژیر plan@khrimt.ir
۱۳ اداره امور مالی رئیس سید محمد موسوی mali@khrimt.ir
۱۴ اداره منابع انسانی و پشتیبانی رئیس قابل 38220309 ensani@khrimt.ir
۱۵ گروه نوسازی و تحول رئیس جمیله روانبخش nosazi@khrimt.ir
۱۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع معاون ناصرشعربافیان resource@khrimt.ir
۱۷ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت معاون علی غفوری مقدم trade@khrimt.ir
۱۸ اداره بازرگانی داخلی رئیس علی رجوعی bdakheli@khrimt.ir
۱۹ اداره امور اصناف و تشکل ها رئیس علیرضا سالاری asnaf@khrimt.ir
۲۰ اداره بازرگانی خارجی رئیس ناصر بهزاد 37011119 tp@khrimt.ir
۲۱ اداره فرش رئیس سعید کاظمی farsh@khrimt.ir
۲۲ معاونت امور صنایع معاون ابراهیم ناصری 37011230 industry@khrimt.ir
۲۳ اداره امور صنایع فلزی رئیس قاسم کیومرثی 37011212 felezi@khrimt.ir
۲۴ اداره امور صنایع غیر فلزی رئیس محمد رادفر 37011254 gfelezi@khrimt.ir
۲۵ معاونت امورمعادن وصنایع معدنی معاون رضا شجاعی 37011350 mine@khrimt.ir
۲۶ اداره امور صنایع معدنی رئیس زهرا سپهری sanayemadani@khrimt.ir
۲۷ اداره امور معادن رئیس احمد کاظمی omourmadan@khrimt.ir
۲۸ حوزه مدیر کل مسئول امور حقوقی و قراردادها حسین زحمتکش 37011388
۲۹ حوزه مدیر کل امور تسهیلات و اعتبارات بانکی محمد رضا موحد 37011209 movahed@khrimt.ir
۳۰ واحد حراست مسئول حراست حسین زحمتکش 37011400 herasat@khrimt.ir

 
اوقات شرعی

نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی چیست؟