ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۱ آذین آسانبر مشهد 2/22492
نبش استاد یوسفی 25

36057151 -120/1415816-1674617 ۱۳۸۷/۰۷/۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ حجت اله آذری
۲ آساک آسانبر توس 2/29441


نبش خیام 32-نبش سه راه اول - ط1


-38461172-0915009483 -120/1434092-1690761 ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ مهدی عمرانی شورچه
۳ آسال آسانبر توس 2/26445
مشهد – بلوار رضوی – بین رضوی 6 و 8 – پلاک 70

38781889 120/1699974 ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ محمدامین خرمک
۴ آسان پای آفاق 2/20104
بین پیروزی 42و44 پلاک 104 واحد 4

38833297 -120/1413908-1706479 ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ محمدرضا تدین فر
۵ آسانرو شهر آرا 2/39419 نوفل لوشاتو نوفل لوشاتو 2/10(1/8/) شهید کلانتری 7 پلاک 1 طبقه همکف

 
38799522 38426048 -120/1647921-1931643 ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ابراهیم موسوی
۶ آرمان صعود آسانبر 2/18714
بلوار سیدرضی – حاشیه میدان سید رضی – پلاک 260 – واحد 101 

36061141 36073486 120/1422132-120/1666959 ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ موسی طوری مدیر عامل :محمد واحدی
۷ آسانبرارم طوس 2/25995 مشهد – جاده سنتو – شهرک امام هادی – امام هادی 7 – پلاک 56 36653354 36662891 -120/1503560/-1809403 ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسین دره کی
۸ آسانبرارم طوس نوین 2/12030 فرامرز عباسی- فرامرز41- سه راه دوم سمت راست پ 1-طبقه1- 36098531 -120/1492330-120/1809741 ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حامد سیدی
۹ آسانبراطلس توس 1/11614
چهار راه ابوطالب ساختمان جام جم طیقه چهارم واحد 416

38467848 37050936 -120/1645663-1331755 ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ علی طیبی مدیر عامل :محمود رضا خضری
۱۰ آسیاآسانبر مهراوج 120/1275497
بلوارسیدرضی 57پلاک18

36033064 36033067 18010660 ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ رضا صابری
۱۱ ابتکار صنعت بارثاوا 2/31067 بلوار فرهنگ - حد فاصل فرهنگ 10 و بلوار جلال آل احمد - پلاک 128 36050681 36089516 -1542014-181595 ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مونس فهیمی نیا مدیر عامل :سعید ده باشیان
۱۲ ارتفاع بران توس 2/34919
مشهد – بلوار آب وبرق – چهارراه پیرو زی – مقابل پیروزی 57 پلاک 113 طبقه همکف

38642981 38694436 -120/16197151901327 ۱۳۸۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ سمانه ضیغمی محمدی -حسین ترابی مدیر عامل :مهدی صدری
۱۳ اسد آسانبر توس 2/11500
مشهد – قاسم آباد – اندیشه 5/19 – قطعه چهارم سمت طبقه همکف

36580849 36580850 1925285-120/1647855 ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ علیرضا میثمی نسب مدیر عامل :حسین معجنی
۱۴ اشتادآذرخش خاور 2/12292
 میدان سعدآبادنبش ابوسعیدساختمان34واحد2

38451668 -1526467-1728141 ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ محمد رضا کوهدرزی
۱۵ اطلس آسانبر خیام 120/1347007
نبش دکترحسابی شمالی 1 -پلاک2

35233985 35225785 1895815-120/1611859 ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ علیرضا سلیمانی
۱۶ اطلس آسانبر شرق د ینا 120/1287761
نوفل لوشاتو2 سه راه دوم پلاک1

09153054402 1940575 ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ابراهیم طبسی مدیر عامل :حسین موذن
۱۷ افراز اسانبر توس 2/30877


بلوار پیروزی- میدان هاشمیه -ساختمان 1091 - ط2


38788791 38763444 -120/1455571-1814285 ۱۳۸۶/۰۹/۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ محمدکاظم گوهری
۱۸ آرارات آسانبر پارت 2/26794
جاده قوچان آزادی 131 تقاطع اول آزادی 1/131 پلاک 4

38644500 38903221 -120/15969491864194- ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ محمد کامل طوسی
۱۹ افق بران شرق 2/13159 بلوار فرودگاه-بزرگمهرشمالی4پ128 38510045 3428031 120/1820741 ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ هاشم عطایی
۲۰ افلاک آسانبر توس 120/1300632
قاسم آباد-بین شریعتی32 و 34-پ576

36621858 36614674 1834761 ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مسلم رمضان زاده سیدآباد
۲۱ البرز آسانبر سناباد 2/16098
خیابان سید رضی 48 پلاک 366

36041098-09153095012 120/1834775 ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ مهدی ذوالفقاری مدیر عامل :محمذ رضا مارشکی
۲۲ امور ساختمان وتاسیسات کارآمد ایرانیان (آس تک ایرانیان) 2/37684
کوثر 10 پلاک 56

38847841-5 -120/1626854-1912155 ۱۳۸۶/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ محمدرضا زیبایی
۲۳ اوتیس شعبه اصفهان 2/16964 و 2/16963
آبکوه 5 ساختمان سعد آباد واحد 301

37234493-09123452189 1682776-120/1438488 ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ علیرضا تاج میر ریاحی
۲۴ اوج بران خراسان 120/1316590
سید رضی 44

لاک 341 طبقه منفی یک

36060753-09153133693 -1581262-1860363 ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ امان محمدمنصوری
۲۵ اوج فراز بیهق 2/18670
فرهاد 24 ساختمان هنر-ط1-و 11

38403552 37642604 و120/1410301و-1670718/120-1958903- ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ مهسان سلمی مدیر عامل :علی طبسی
صفحه ۱ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۲۶ ایمن بالابران میلاد 120/1371044 پیروزی 33 پلاک 33 388267771-09152288269 1639664 ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ مدیر عامل :میلاد رحمتی فارمد
۲۷ بالابر آراگستر آسانبر شرق 10601 نبش خیام 45 پلاک 78 -عبدالمطلب 58قلیم 8پلاک 71 36082298 موبایل 09153594535 -1513166-1722953 ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ مجتبی غفاریان
۲۸ بام بران توس 2/22933
 سجاد-بهارستان 2- ساختمان وصال-ط3-واحد34-

37641152 37641218 -120/1599582-1875465 ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ بهنام بهرمن
۲۹ برج پیمای شرق 2/13057
مشهد – بلوار معلم – نبش معلم 32

38931119 120/1641318 ۱۳۸۷/۰۲/۱۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مدیر عامل :محمود غفاریان
۳۰ بهران افرازآسمان 2/21755 سید رضی 57-فاز تجاری-پلاک 24 36023202 38649284 -120/1466580-1677322/120 ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ غلامرضا زیرک حسن آبادی
۳۱ بهران گستر توس 2/26125


هاشمیه 24-سمت چپ کوچه اول مقابل پلاک 196- واحد8


38834840 -120/1594299- ۱۳۸۶/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ علی اکبربرجی
۳۲ بهورزآسانبر پرشین 120/1301777
جلال آلا احمد 57 میرزا کوچک خان 64 پلاک 88 طبقه همکف

36579216 -15724321840939- ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ امیرنمازی
۳۳ پارسیس پارت آسانبر شرق 120/1277788
سیدرضی 55- پ 217

36033268-9 36033143 1807501/120 ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ سید محمد کاظم خوش نویس
۳۴ پیشگامان طرح و صنعت سپید 120/1316697
بین پیروزی 71و73 پلاک 139

37641653 -37633771-09153110149- 1847428-1590679 ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ علیرضا دباغ نیشابوری
۳۵ پیمایش آسانبر 2/28432 حامد جنوبی 12 پلاک 109 طبقه دوم واحد 2 37602801-3 09151157404 1883451-120/1639062 ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ کاظم رضائی یزدی نژاد
۳۶ تاپ آسانبر شهر 2/19345
مشهد- قاسم آباد – خیابان شریعتی – شریعتی 12 – پلاک 4 – قطعه سوم – سمت راست

36621328 120/1679966 ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ علیرضا تهمتن مقدم مدیر عامل :حسین تهمتن مقدم
۳۷ تاسیسات کاران کورش 120/1329456
خیابان جانباز شمالی 2 مجتمع پاژ بلوک c  طبقه هشتم واحد 805 کدپستی 9197992715

3705860-09155203181 1871871-1643254 ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ حمید ابراهیمی مدیر عامل :بهزاد دهقان نزاد
۳۸ تندر آسانبر پارس 2/34549
مشهد – بلوار جانباز بین جانباز 7 و9 پلاک 20

37630063 -09153040020 -120/1454845171006-12/10/1396 ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ عین اله وحدانی مدیر عامل:عین اله وحدانی
۳۹ آسانبرتوس خزر 2/13938
فرامرز36-نبش کوچه اول سمت راست-پلاک 29

36069016 36069084 120/1312351 1821978 ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شاهرخ سمامی
۴۰ بیوگونگ تکنیک آسانبر(تیسن کروپ سابق) 2/31113
مشهد – میدان جانباز ساختمان پاژ ورودی اداری 1 بلوک c طبقه همکف واحد 701و702

37634360-5 37680075-6 1877411-120/1605552 ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ مهدیار خباز قانع مدیر عامل :مهرداد خوشنودی
۴۱ آلفاصنعت آذرخش 2/23309
هاشمیه 6 مجتمع آبان طبقه ششم واحد 610

38839209 38837305 120/1379353-1880453/120 ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ حامدمقدم نیا 09153196033
۴۲ افراز پیمایش اکسیر شهر 120/1379478
انتهای خیابان طرحچی خیابان حسن شهاب نبش کوچه پردیس کدپستی 9199179009

09151868879-32661832 -18010760-1645155 ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ مدیر عامل :محمد حبشی باش محله
۴۳ جاودان آسانبر آسمان 2/20146


بلوار قرنی-بین قرنی 23 و 25-برج اطمینان- ط5 - و 506


37237636 -120/1661351-1958906- ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ غلامرضا چاودانی یکتا-مدیر عامل مریم جاودانی یکتا
۴۴ جاویدآسانبرشرق 2/19035 بلوارپیروزی بین34و36پلاک294واحد2 38842077 38842078 38844480-90-70 -120/1501968-120/1757654 ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ محمدرضا تلگردی
۴۵ خاوران آسانبر سورنا 4/26640 سعدآباد-خیابان ابوسعید-خیابان اسدا... زاده پلاک 34 ط2 9155255022 120/1256342 ۱۳۸۸/۰۹/۱۸ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ حامد احمدی
۴۶ خسروان صنعت مهرگان 120/1354289
دستغیب بیستون 8مجتمع تجاری اداری پیام طبقه اول واحد 106

37675054-09153202722 1898882 ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ اسماعیل خسروچردی
۴۷ خدمات صنعتی گستره بهساز خراسان 2/20947
خیابان دکتر بهشتی - بین 39 و 41-ساختمان 155- طبقه اول - واحد 14

38455337 38440507 -120/1448974-120/1701077 ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ومحمدصادق حیدری
۴۸ خضراء آفاق توس 60/111291


سیدرضی55-پلاک 225


38920388 -120/1506332-1808198 ۱۳۸۵/۰۷/۱۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ داود تفقد راستی
۴۹ دقیق آسانبران پاسارگاد 2/18693


بلوار امامت-بین امامت 25 و 27-پلاک 357


36079766 36078848 -120/1427114-120/1673377 ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ محمد شادمان
۵۰ دلتا آسانبر طوس 2/23424


بین پیروزی 8و 6 پلاک 202 طبقه 2 واحد 5


38764085 38764086 -120/1433019-1687483/120 ۱۳۹۰/۰۹/۰۲ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ سعید پارسا مدیر عامل :مسعود خورشاهی
صفحه ۲ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۵۱ دوستان نیک آسانبر 120/1249394


مشهد- بزرگراه آسیایی – روبروی امام هادی (ع) جنب شرکت قاسم ایران – ساختمان صدرا – ط 5-واحد 51


36578030 36579070 -15442781812587 ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ محمد اکبر زاده
۵۲ دیبا صعود گستر 2/14245 بین صدف 32 و بلوار آموزگار - پلاک 196 - طبقه همکف 38829906 -120/1475675-18010512 ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مصطفی اخلاقی خوش فطرت
۵۳ دیباصعودگسترطلوع 120/1358730
فرامرز عباسی 34 -بازار محله- پلاک 14

36108646-8 36054937 -16253251912398- ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مدیر عامل :علی رستگار مقدم
۵۴ روسان فراز شرق 2/19629
بین امامت 25 و 27 پ363

36085594 36065053 120/1412509 -1663006 ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ نقی فردوسی
۵۵ سام آسانبر 60/60073
مشهد – بلوار معلم – بین معلم 42 و 44 پلاک 1124 طبقه دوم – واحد شمالی

38643825 38643826 -120/1477303-1807081/120 ۱۳۸۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابراهیم ملائک صفت
۵۶ سایان فراز توس 2/23228
معلم71-نبش ستاری20-مجتمع صدرا-پ2-ط5-و12

38906357-8 120/1315645 -1854925 ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ابوالقاسم صفایی
۵۷ پارتیان آسانبرپیشرو 120/1379742


سر نبش چهار راه دانش آموز پلاک 567 کنار شیرینی برگ سبز


38938681 36614762 -1930750-1647090-1930750 ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ محسن رضازاده
۵۸ سروش نگارین شرق 120/1312629
قاسم آباد-نبش شریعتی50-پ1

36642703 36638880 1854790 ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ صفرعیدی پور مدیر عامل :رشید شفاعتی
۵۹ سنادگستر توس 2/17112
مشهد – بلوار فردوسی – نبش فرامرز عباسی – مجتمع تجاری دهقان طبقه سوم   واحد 3

36080856 36068584 120/1831581 ۱۳۸۶/۰۳/۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ غلامحسین نظری
۶۰ سهند آسانبر اوج 2/14302
مشهد – بلوار فرامرز عباسی – عباسی 36 کوچه دوم سمت چپ پلاک 14

36078277 36072999 120/1644941-1926262 ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ غلامرضا نظری
۶۱ سهند آسانبر توس 2/36719
فرامرزعباسی 36 پلاک 26

36083411 36040028 120/1622707 ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ محسن میرزائی
۶۲ سهند فراز آسانبر 60/171343 مشهد – سی متری اول احمد آباد – نبش رضای 29 – ساختمان شماره 100 – طبقه سوم – واحد 8 38462801-9 120/1800433 ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ سلمان مقدادی
۶۳ صدرا گستر مشهد 2/36986
مشهد – بلوار آب وبرق – خیابان صارمی – نبش صارمی 41 – پلاک 53/1

-38901510-09151151871 120/1373556 -120/1619551 ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ مجتبی محمدی مدیر عامل :محمد علی خدیوی
۶۴ صعود صنعت طوس 2/16199


میدان جانباز برج اداری پاژ  ورودی اداری 1 طبقه 12 واحد 1207


05137058434-36 09153178784 120/1384077 -1887856- ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ مسعود تمجیدی
۶۵ عتیق آسانبرسیر مشهد 2/23407

ابتدای بلوارجانباز-ساختمان قائم-ط3-و6

36097671 36097672 120/1420444 ۱۳۸۷/۰۷/۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ صالح مهاجری خراسانی
۶۶ عمادآسانبر البرز 120/1330506
میدان امام خمینی-روبروی بانک ملت-ساختمان هوشیار-پ189-ط1-و2

38518776 38517876 15952001879300 ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ساناز منصوری
۶۷ فراز آسانبر پیشرو 2/21887
: چهار راه خیام به سمت سه راه فلسطین ساختمان 444 واحد 16

تلفن تماس: 37612938موبایل 09151110781 120/1868495-120/1595995 ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ آرش عطاران زاده
۶۸ فیروزه آسانبرخراسان 2/24190
بلوارپیروزی-نبش رضوی41-ساختمان وصال واحد9

38791351 -120/1423254-1678096/120 ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ غلامعلی مهربان مدیر عامل محمد رضا خجسته تبار
۶۹ کیمیا آسانبر توس 2/19684 بلوار حجاب (هاشمی رفسنجانی 69) حجاب 60 مجتمع پردیس بلوک 4 طبقه دوم واحد 3 09155074669-36214813 -1521099-1813861 ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مجتبی کاظم پور
۷۰ مجد آسانبر شرق 2/18955


مشهد – قاسم آباد – میدان مادر – مجتمع تجاری ادیب – واحد 304 – طبقه دوم


36611719 36625071 1946756-120/1400168-1660994/120 ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ سعید رهجو گیتری مدیر عامل :موسی الرضا کاربر جعفر آبادی
۷۱ مهران آسانسور شرق 2/25769
مشهد – بلوار معلم – بعد از چهارراه صدف – پلاک 123

38645185 38685809 120/1613852 ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صمد پهلبانی مدیر عامل :محمد شفاعتی
۷۲ میلاد آسانبر شرق 2/28762


رضا شهر خیابان کال (بوستان اطلس ) بین پیروزی 15 و1/15 پلاک 279 طبقه همکف


-38795783-09155164911 -120/14322131-1685031/120 ۱۳۸۷/۰۹/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ سعید نصر آبادی مدیر عامل :مهدی پور اصغر
۷۳ نگین آسانبر توس 2/28629 بلوار معلم بین معلم 8و10 برج آبشار طبقه 12 واحد1201 36071016 36071015 -120/1808672 ۱۳۸۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ عبدالحسین تیموری بقسانی
۷۴ یزدان آسانبر 2/25939
بین امام رضا 63 و 63-پلاک 5

38537723 38537724 120/1430994 ۱۳۸۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ محمد نویدی
۷۵ اوج فراز شاهین 2/23965
سبزوار طالقانی 50 پلاک 24 طبقه اول

0571-44668507 1828356-1555238 ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ محمد رضا نگاری مدیر عامل :مهدی عارفی فر
صفحه ۳ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۷۶ بیهق اوج نیرو-واحد سبزوار نمایندگی از تهران نمایندگی 2/19714
سبزوار – خیابان مطهری – جنب شیرینی فروشی توسکا – مجتمع پروانه – طبقه 2 – واحد 4

051-44666806 95/60249 ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
۷۷ هانی فراز تهران نمایندگی از تهران
نیشابور – بلوار دانشگاه – بین دانشگاه 2 و 4 نبش پویا کاغذ – پلاک 211

0551-6620543 -1591416- ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ سولما زریجانی نماینده شعبه علی سید آبادی
۷۸ آسان بالابر مهرنگ 120/1331147
سبزوار خیابان چمران بین چمران 12 و14 پلاک 149

44221365 1907780-98/11/20 ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هادی حسینی مدیر عامل رضا سماوری
۷۹ آرین آساک 120/1343817
قوچان-بازار عشق آباد-پاساژ زیتون پلاک 53

47220898 -1622912-1880095 ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ بهمن شفاعتی
۸۰ آسان سازان هوشمند آریا توس 120/1367603 بلوار سجاد چهار راه بزرگمهر مجتمع تجاری ایران زمین طبقه سوم واحد 305

 
37677535 -09153034414 -16332288-1931099 ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ مجتبی کمال زاده مدیر عامل حمید رضا سعادتی جعفر آبادی
۸۱ سهندپیمایش شرق 120/1380721


 بین معلم 74 ومیدان دنداپزشکان پلاک 60


38917064 38917063 1643775 ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ مدیر فنی ومدیر عامل :محمد رضا فرجی
۸۲ آرکاآسانبرپارت 120/1367386
هاشمیه خیابان تابان (شهید صارمی 30) هاشمیه 15 پلاک 147 طبقه دوم

8433520 8443391 -1631465-1928145 ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ فرشته جعفرنیا
۸۳ تابان نوردآسان طوس 120/1382302
خیام 10 خیابان گلایل مجتمع زنبق طیقه سوم واحد 8

7626038 7620816 -1933975-1645766 ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ مجید سلطانزاده مزرجی مدیر عامل :مجید سلطانزاده مزرجی
۸۴ پیشگامان صنعت آسایش 120/1385098
بین پیروزی 71و73 پلاک 139

09153001490-09151109789 1653969 ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ علی مدیر مدیری مدیر عامل :امید رضایی
۸۵ اوج اندیشان نوژان 120/1396671 بین هاشمیه 11 و 13-مجتمع باران-ط4-و3 38839011 38839012 -1655575-1945352 ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ حسن مرادلو
۸۶ آسانسور و ژله برقی دیبا صعود (شعبه از تهران) شماره مجوز نمایندگی 120/1399159
مشهد – خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان بخارایی – ساختمان پوپک – واحد یک

8416995 8452886 ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ حمیدرضا گرگانی
۸۷ سپهرصنعت جام جم 120/1401100
بلوار خاقانی-خاقانی 19-پلاک 200

38763140 ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مسعود نصرتی فرد مدیر عامل :علی رضوانی فر
۸۸ آونگ پولاد بارثاوا 120/1420614
بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 13 مجتمع سایروس واحد 203

38842745-38842741-0915100991 167318-23/7/96 ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ مجید افشاری
۸۹ مهندسی سبا آسانبر 4040232 شعبه
میدان جانباز پروژه پاژ بلوک 30 طبقه ده واحد 7

37058351-5-09382483400 120/1422162 -120/1790623 ۱۳۸۲/۰۸/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ مهرداد سلامت-هادی مهدوی خواه
۹۰ صعود آسانبر آماتیس 120/1423611
بزرگراه آسیایی- مجتمع تجاری سپهر-طبقه 5- واحد 253

36656749 36579046 120/1683885-21/8/1394 ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ شاهین جمیلی
۹۱ جهان آسانبر میلاد 120/1429270 نبش الهیه 20-شرکت آبادانی و مسکن الهیه-طبقه اول-واحد3 35226972 09151032664 09153084926 09359917275 1712981/120 ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ جواد اعرابی
۹۲ پارسیان آسانبرتوس 120/1439476
سیدرضی 57 - پلاک 46

36033256 36033257 1702549 ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ جواد تهتمن مقدم
۹۳ آراد آسانبر هیراد 120/1445274
خیابان ابن سینا-بین ابن سینا 16 و 18- پلاک 210-ط2-واحد3

38472393 38472392 1703011 ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ عباس امیری فارمد
۹۴ سپهرصنعت سبحان 120/1451551
بلوار مجد مجتمع تجاری اداری برج 2-1 اس طبقه 5 واحد 502

37138240-43 1740478 ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ حمید رضا همدانی مقدم
۹۵ دیاکو آسا گستر بهتاش 120/1460681
بلوار فرامرز عباسی مجتمع تجاری اداری کیان سنتر 2 طبقه 7 واحد 712

-36144445-6-09151020462-35099088 1919957 ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ سید مهدی میرنظامی مدیر عامل هنگامه حلیمی
۹۶ تیوان آسانبراوج پیمان 120/1490049 دانش آموز 2- پلاک   32 38946390-2 -09152202400 120/1747958 ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ومدیر عامل علی طهماسبی
۹۷ آسان سیرآفاق گستر 120/1493197  قرنی 21 برج جاودان طبقه 3 واحد 357 36144037-39 1818852 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ام حمیده صفر زادگان
۹۸ بهفخر صنعت تمیم 120/1494302 دانشجو 25 ساختمان آراکس 2 طبقه اول واحد 103 36088641-44 1799511 ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ مهدی پیامی مدیر عامل ابوالحسن ترابی
۹۹ پیشرو صنعت ابتکاران فردوس 120/1494962 بلوار پیروزی -بعد میدان هنرستان بین پیروزی 47 و 49 پلاک 77 طبقه دوم -38670999-09151063258 1755558 ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ محمد رضا نذیر
۱۰۰ بهنام آسانبر سپهر 120/1501886 سیدرضی 55 - پلاک 213/3 36033017 1759771 ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ علی افشاری
صفحه ۴ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۱۰۱ آرتاآسانبرشرق پیما 120/1507443 سناباد ابن سینای 21 پلاک 149 38434786 09153192443 1766713/120 ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ امیر مدرس نژاد
۱۰۲ اعتماد آسانبر ایرانیان 1513604 رضا شهر بین پیروزی 12و14 پلاک 298 واحد 4 38794290-09155021676 1773464/120 ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ حسن رضایی
۱۰۳ روان روی شرق 1522873 مشهد- خیابان دکتر چمران- چمران 9- پلاک 46و48 32219840-32219841 120/1783300 ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ مهدی یار جمشیدیان مجاور
۱۰۴ مهندسی سامان کاوش یزدان 1524593 بلوار پیروزی بین پیروزی 10 چهار راه خاقانی پلاک 200 طبقه منفی یک 38796148-09152400250 18010649 ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ حمد علی خزاعی وفا
۱۰۵ سهیل آسانبر سمنان(نمایندگی) 1527897 نیشابور ، خیابان شهید جعفری ، بین شهید جعفری 18 و خیابان رازی ، پلاک 244 05143222618 1705669 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ رضا انتظاری (تکنسین)
۱۰۶ آدینه آسانبران عرش (نمایندگی خراسان شمالی) 120/1533164 مشهد-سید رضی 57 روبروی فضای سبز فازتجاری پلاک 54 36033219-09153879004 -16177331892181 ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ اسماعیل کریم
۱۰۷ پرشیا فرابر شرق 1533658 طلاب نبش میرزا کوچک خان 17 36040690 36068175 09155006922 1795309/120 ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ کوروش بیگی
۱۰۸ مهندسی فرازگستر زیگورات 1535533 مشهد بلوار معلم 26 پلاک 43 واحد 4 05138590011-09152000508 1801245/120 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ حامد درویش مهرجردی مدیر عامل :حامد درویش مهرجردی
۱۰۹ گسترده توس -40/647 بلوارفردوسی مقابل مخابرات ساختمان اسکان طبقه سوم 09151173625-37680075-37681332 -1536575-94/11/26-1724269 ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ حسن راوی زاک مدیر عامل :نرگس سالمی
۱۱۰ برج آسانبر خاوران 1544486 خیابان باهنر (چهل متری دوم ) بین باهنر 15 و 17 44217640 1808342 ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ وحید غفاریان دادرسی
۱۱۱ تیوان اوج آسانبران مهر هشتم 1544289 بلوار وکیل آباد وکیل آباد 79 خیابان پژوهش پلاک10 طبقه اول 35098061-09152229498 -1544289-1806150 ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ مدیر عامل ومدیر فنی :امین رمضانی رئیس هیئت مدیره:عباسعلی زحمت کش
۱۱۲ کاویان آسانبر خاوران 1545196 نبش دانشجو 15 ساختمان آراکس واحد 101 38661549-09153034090 1813411 ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ رامین نعیمی قصابیان
۱۱۳ فنی ومهندسی پاساک آسانبر توس 1546860 نبش معلم 35 پلاک 368 واحد دو 36068094 1815338 ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ناصر ایزد پناه
۱۱۴ یکتا عرش گستر عرشیان 1553895 بلوار حجاب میدان حجاب ساختمان پزشکان غرب مشهد 36214462-09155187284 1822559 ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ سید مرتضی صادقیان بافنده
۱۱۵ مهندسی الکترونیک امید یار فراز هشتم 1554802 احمدآباد - خیابان بخارایی - نبش بخارایی6 - پلاک 44

مدیر عامل رضا
38464496-38431713 1821758 ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ مریم شیرازی
۱۱۶ پارت آسانبر انیس 1556768 بین هاشمیه 38 و40 پلاک 292 09153118572-:38847398 1818774 ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ مدیر عمل :وحید فیاضیان
۱۱۷ رضوان آسانبر سورنا 1558590 الهیه یک نبش سه راه دوم سمت راست طبقه اول 35310355 1836838 ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ حسین مصاحبی مهدی آباد مدیر عامل:سین رضائی یزدان اباد
۱۱۸ تاپ گستر معین شرق 120/1561876 بلوار پیروزی حدفاصل لادن وپیروزی 76 پلاک 170 واحد4 -3868035809153174329 1832283 ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ مسعود داوودی مدیر عامل سید حامد خلیلی نزاد
۱۱۹ پایا آسانبر های تک سدید 1565617 فرامرز عباسی مجتمع تجاری بهارستان طبقه 4 واحد 401 09155153831 1832985/120 ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ حمید مسلم
۱۲۰ سپهر توس راین 1550642 بلوار پیروزی نبش پیروزی 43 پلاک 175 طبقه دوم 38840000 1815335 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ علی اکبر محمودی تاج الدینی
۱۲۱ آتیس آسانبر شمیرانات شرق 1566813 برج مجد ساختمان  فروردین طبقه دو واحد 203 37237566 ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ومدیر عامل علی نوائیان
۱۲۲ تاسیسات برقی آرشان نوین مسعود 120/1568494 بین امامت 70و72 پلاک 862 واحد 1 36109598-09151141869 1856127 ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ محسن احمدی مدیر عامل:اله قلی علیزاده
۱۲۳ فوکا سازه باتیس 120/1569017 کلاهدوز 54 ساختمان جام جم طبقه 4 واحد 415 :-09157181120-0513751007 ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ فرزانه امیری مدیر عامل :محسن گودرزی
۱۲۴ پارت صنعت آبیز مهرگان 120/1575133 :احمد آباد21-مجتمع تجاری توحید-طبقه4-واحد404 :09155000018-38464646 1843795 ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ سید ایمان نبوی مدیر عامل :سید احسان نبوی
۱۲۵ پارس آسانبر برج آفتاب 120/1581865 سبزوار خیابان هفده شهریور نبش شهریور 9 05144294405-09159713624 1934430-99/03/07 ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ میلاد شایسته فر
صفحه ۵ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۱۲۶ آرتا صعود گستر نامور 1584214 الهیه میدان ولیعصر مجتمع ولیعصر طبقه دوم واحد 202 35248326 ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ مجتبی سیاری-مدیر عامل :رضا نامور زاده
۱۲۷ بهران فراز اخوان 1598703/120 مشهد – فلکه تلویزیون – به طرف فلکه پارک – اولین خروجی سمت راست – پلاک 81 38791961 1876149 ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ سعید ثقفی
۱۲۸ ارتفاع بران پاسارگادایرانیان 1608669 : بلوار پیروزی نرسیده به پیروزی 78 پلاک 40 واحد 2 35091238-09151161250 1889600-25/9/98 ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ امیر حسین روحبخش مدیر عامل:غلامرضا غلامی
۱۲۹ برجیس گستر سروش پارس 1630062 سید رضی 21 ژلاک 22 واحد یک 37063222 1888453 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ رضا ریاحی فرد مدیر عامل:سید محسن روحانی
۱۳۰ آرین فراز تات 16013010/120 بلوار قرنی مجتمع صنعت ساختمان واحد120 لوار قرنی مجتمع صنعت ساختمان واحذ120 1902433 ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ محمد هادی محمدیان مدیر عامل :مهدی فاتح
۱۳۱ سپید عمارات اهورا 1613812/120 الماس شرق پردیس کوچه بهارستان 4/7 بهارستان 9

 
05137571697-8-09123333935 1895142 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ سروش خسرو جردی مدیر عامل :احسان دولت آبادی
۱۳۲ آسان فراز آسمان مشهد 120/1623474 تربت حیدریه -بین جنت 4 و 6 طبقه فوقانی ازماسازه

دفتر مشهد :هاشمیه 41 پلاک 61
09151300965-09158134070-05152220077 1913331 ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ جلال پر هیزکار مدیر عامل فاطمی
۱۳۳ فرازفرود کیهان 120/1627366 امامت 50 ادب 6 پلاک 1/80 طبقه همکف 05136629265-09151050759 1913380 ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ رضا تمجیدی مدیر عامل:یحیی اکبری شایه
۱۳۴ آتی آسمان فراز ایرانیان 120/1634189 قاسم آباد،بلوار حجاب، حجاب 54،ساختمان پزشکان ،طبقه 5 واحد 3 05136229003 1926536 ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ومهدی مقتدر جعفر آبادی مدیر عامل
۱۳۵ الکترو آسانبر کوثر 120/1635284 : قاسم آباد- بین شریعتی 66 و 68 35223123 1921239 ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ هادی کوثری
۱۳۶ گروه مهندسی آسانبریگانه شهرتوس 1637723  الهیه 1 انتهای شهید عظیم رزم3  سمت راست پلاک 89 طبقه اول 05135310554 1922790 ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ امید هراتی
۱۳۷ فراسو گستر بیهق 1654128/120 تاریخ 1396/04/12 سبزوار خیابان مطهری بین مطهری 6 و 8 مجتمع آسمان طبقه اول 05144673394-09125994595 ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ علیرضا سیگاری مدیر عامل :سید کاظم فیض آبادی
۱۳۸ دانشوران آسانبر و پله برقی رایان ایرانیان -1660684/120-1951643- چهار راه ابوطالب بین قرنی 22و24 پلاک 1245 37116808-01953086624 1951643 ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ حسین خاندان مدیر عامل :حسن خاندان
۱۳۹ ایمن بران مهان 120/1663753 بلوار شهید برونسی برونسی 1 پلاک 18 35021512 ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ مدیر فنی ومدیر عامل :امین دانشور صدر
۱۴۰ افزارمهسا گستر آفتاب شعبه از قزوین 1665305/120 حدفاصل فرهنگ 20 ومیدان سید رضی پلاک 364واحد 2 36023113 1780313 ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ محمد سلطانزاده
۱۴۱ شایان آسانبر توس 1669641 بلوار الهیه 1 بعد از شهید عظیم رزم 5 قطعه چهارم سمت راست 09153180984 1959351 ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ امید فرجاد نسب مدیر عامل :جواد شرف زاده
۱۴۲ نوید صنعت خانه طلایی آذرخش 120/1673060 بلوار پیروزی بلوار حافظ نبش حافظ 22 ساختمان حافظ پلاک 7 طبقه دوم واحد 2 38687557-09153210327 ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ مصطفی رضاپور سمرغاوه
۱۴۳ آرشام آسانبر هامون 1677304/120 بین هاشمیه 24و26 پلاک 200 طبقه سوم واحد 6 3883672 ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ سعید جعفری زاوه
۱۴۴ تعاونی صنایع آسانبر آستان رضا 120/1684386 بلوار دانش آموز 31 بین مهران 15و17 پلاک 363 36068696 360568696 ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ مها سادات رضوی
۱۴۵ سایان فراز بیهق 1687424/120 سبزوار  کوچه چمران 17 پلاک 236 05144243403 ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ مهدی رحمانی مقدم مدیر عامل :خلیل تاتار
۱۴۶ فراز صنعت یوسفی 1694206 چهارراه ابوطالب - ساختمان جام جم - طبقه سوم - واحد 309 37050883=09151187285 ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ مجید یوسفی
۱۴۷ اریا ارسیس یکتا پارس 1699934/120 بلوار حجاب مجتمع پزشکان طبقه دوم واحد7 36226349 ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ محمد امین مدیر عامل :مجید بهادری
۱۴۸ مهندسی آسانبر پدیده شهر مانا شعبه از اصفهان 1701081/120 مشهد الهیه بلوار الهیه 1 نرسیده به عظم رزم 2  قطعه 2213 طبقه فوقانی    05135249441 -09157388149 1918925 ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ محمد علی شیخیان نماینده استان :مجید نیک زاده بردر
۱۴۹ ارتفاع بران سورن طوس 1702381 بلوار الهیه بین الهیه 1و3 کوچه اول قطعه چهارم 35245831-09153388143 ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ جواد عباسپور بنهنگی
۱۵۰ آتی نیک آسانبر مانا صنعت 1703362 فرهاد 24 ساختمان اداری ستاره طبقه دوم واحد 204 37661296 ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ امین غفاری توران
صفحه ۶ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۱۵۱ آروین آسانبر افق پاد شعبه از خراسان شمالی 1713498/120 نیشابور نبش نور 42 5142629069-09151531896 ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ مهدی برجی نماینده تام الاختیار
۱۵۲ اسطوره آسانبر شرق 17166390 چهار راه مجد مجتمع تجاری ساینا ساختمان sw طبقه دوم واحد 213 37135341 ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ علی عاقبتی راد مدیر عامل :مهدی رضایی
۱۵۳ اوج ترابر یاران سهند 120/1718667 بلوار مفتح تقاطع امت ومفتح ساختمان الماس طبقه سوم واحد 301 05132795207 ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ کرم عرب عامری مدیر عامل :مهدی شهرکی
۱۵۴ سوبار سپهر صانع -17119700/120-1846524/120 بلوار نتصر خسرو 23 پلاک 23 طبقه اول 38418272-09155131345 ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ مهدی ناظری سیجاوندی مدیر عامل وحید صانعی فرد
۱۵۵ پارس آسانبر آتیس ایرانیان 1719779 شهرک نوید کوچه بهنام طرح چی 20 چهار راه اول دست چپ ساختمان دوم راست 36904820-09154192521 ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ سید علی مرتضایی فر مدیر عامل محمود توکلی
۱۵۶ آسانبران سیر رضوی 1722151 دلاوران 9 حق شناس 10/4  مجتمع فاز تجاری پلاک 33 رز 17 38790622 ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ هادی محمد ژور مدیر عامل :علی مسافری
۱۵۷ آرنا آسانبر آذران طوس 1723095 بلوار شفا شفای 24 طبقه سوم واحد 5 37529301 ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ حمید ابارشی
۱۵۸ رایمون آسانبر اطلس 1756036 بلوار کلاهدوز نبش کلاهدوز 12 ساختمان آرمان طبقه همکف 38469191-09155625795 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ حمید خلوصی مدیر عامل :هادی کرمی
۱۵۹ آرمان آسانبر پرهام شرق 1756574/120/120 امام رضا 58 پلاک 3 واحد 1 38583440-09153234585 ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ علیرضا زرگداز
۱۶۰ پارت آسانبر صعود گستر عطار 120/1764445 نیشابور بلوار بعثت بعثت 40 مجتمع کیمیا طبقه چهارم 09153526087-42255878 ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ سید جواد رضوی مهر
۱۶۱ تعاونی کار آفرینان آتیس آسانبر خراسان 1772929/120 مشهد سید رضی 35 پلاک 65 36036055-09155113767 ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ رضا ریاحی فرد و مدیر عامل :حسن جلالیان
۱۶۲ برج آسانبر بیهق 1778406/120 سبزوار خیابان شهید مطهری بعد از حسینیه باقرالعلوم پلاک 123 051446668-09155719433 ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ حسن جعفری مدیر عامل :حمید کیخسروی
۱۶۳ سانا آسانبر صنعت شرق 1783409/120 رحمانیه 21 (محمدیه 10/4)خیابان محمدیه 10(سجادیه 23)پلاک 25 36010517-:09152184527 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ علی صالحی نژاد مدیر عامل :محبوبه عبدی
۱۶۴ نیک آسانبر فردیس کیان 1786576/120 نیک آسانبر فردیس کیان :36050118-:09155206944 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ حیدر اکبر زاده
۱۶۵ افلاک آسانبر آذرخش 1788221/120 تربت حیدریه اول جاده خواف سمت چپ پلاک 42 طبقه همکف 05152276984 ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ محمد مهر آبادی مدیر عامل :علیرضا مظلوم فرزقی
۱۶۶ یکتا میلاد مهرگان 1789375/120 خیابان دانشگاه کفایی 1 پلاک 11 واحد 7 38485421-09158701686 ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ مهران علی پور مدیر عامل :میلاد توکلی ترشیزی
۱۶۷ نیک اختران پاژ 1790821/120 بین چهاراه 35 متری ومطهری 33 پلاک 655 طبقه اول 384887134-09151182463 ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ مصطفی عقیقی مدیر عامل محسن احمدی
۱۶۸ ریلهای طلایی ایرانیان شعبه از مازندران 1793400 قاسم آباد ;کوچه آزادی ساختمان سپهر طبقه دوواحد 244 09366265646-051336515001 ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ حامد مسعودی
۱۶۹ کیهان فراز بر اطمینان 1794474/120 بین عبدالمطلب 34و36 پلاک 20 37277054-09158118680 ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ محمد هاشمی مدیر عامل سعید خراسانی
۱۷۰ سفیران برق قدرت 1796645/120 احمد آباد مابوذر غفاری بین ابوذر غفاری 8و10 پلاک 66 واحد 4 38414602-09153110496 ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ مهدی عباسیان
۱۷۱ بیهق آسانبر ایرانیان 120/1811727 سبزوار-خیابان کاشفی شمالی-روبه روی کاشفی 4-ساختمان سروستان پلاک 25 - طبقه 4 - واحد 1 44220058 ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ محمد رضا شریفان
۱۷۲ الماس آسانبر آذرخش 120/1812111 طلاب تقاطع بلوار امت ومفتح (سر چهار راه) پلاک 478 طبقه دوم 09150257001-32598158 1845433 ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ فرزانه نظامی ترشیز مدیر عامل محبوبه صابری
۱۷۳ بهران فراز مهرگان مشهد(آسمان فراز آتیس ایرانیان) 120/1812427 تربت حیدریه خیابان پروین پلاک 67 05152229430-09152008662 ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ یداله بهرامی بیگلر
۱۷۴ اشکان آسانبر شرق 1829333 گلبهار حاشیه استقلال مجتمع جم 2 طبقه اول واحد 213 38306382-09157756086 ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ حسن ایزانلو
۱۷۵ اطلس فراز اسان بر توس 1841669/120 منزل آباد بین بهشت ۱.۳ روبروی ۲.۱ 09151217503-37520316 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ دانش علاقه بند مدیر عامل :محمد بهرام زاده
صفحه ۷ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۱۷۶ ریزین آسانبر نامق 1842322 شهرک غرب، بزرگراه میثاق، بلوار الهیه، الهیه 1، بعد از نانوایی، قطعه 2، طبقه فوقانی نوین پلاستیک 35311005-09153196282 ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ هادی کوثری مدیر عامل علیرضا خواجه زاده نامقی
۱۷۷ آسمان فراز درخشان پارس سیدرضی 21 پلاک 229 طبقه اول واحد 1 -09155027126-36038003 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ رضا صابری مدیر عامل:محمود عراقی مقدم
۱۷۸ دیبا صنعت کیهان آزاد 1856283 بلوار معلم بین معلم 50و52 پلاک 1242 38913541-09151175279 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ مهدی مقدسی ساقی
۱۷۹ ایلیا بالابر ماهان 1856307 بلوار قرنی -چهار راه مجد برج ساینا (sw-34)طبقه ششم واحد 601 37675880-09155719433 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ مسعود علیزاده آبکوه
۱۸۰ صعود آسانبر پایدار 1856958 بلوار معلم بین معلم 17و15 پلاک 175 طبقه دوم واحد 3 38824494-09153112094 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ محمد خسروجردی مدیر عامل : رسول صادقپور هروی
۱۸۱ فراز آسانبر عابد بلوار اندیشه اندیشه 13(شاهد 79/23)پلاک 1 36674620-09155090937- 120/1862590 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ محمد رضا عابدیان
۱۸۲ سورنا آسانبر نگین توس 1867364/120 خیام شمالی 46 بلوار ولیعصر بین ولیعصر 11و13 پلاک 201 طبقه دوم 37672014-09023014001 ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ومدیر عامل رضا خراسانی
۱۸۳ هور سپهر نمایان شرق 1867306 شریعتی 70 نرگس 6 پلاک 1 طبقه اول 35228456-09153292066 ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ حسین عاقلی مدیر عامل جعفر امینی
۱۸۴ آریانا آسانبر نگین خراسان 120/1868663 مشهد بلوار استقلال بین استقلال 6و8 پلاک 16 3608414-09158122474 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ومدیر عامل مصطفی اکرامی
۱۸۵ بایا صنعت صعود نوین فراز 1872816 بلوار وکیل آباد ضلع جنوب شرقی تقاطع جلال آل احمد وفرهنگ جنب پلاک 112 ساختمان مجد طبقه دوم 38938508-09151175214 ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ومدیر عامل محمود دوست محمدی
۱۸۶ ابر سازه ماهان ماندگار 1872831 بلوار لادن لادن 10 پلاک 1 طبقه همکف 37058309-09150015341 ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ناصر صالحی مدیر عامل :قاسم خاکی
۱۸۷ آسا آسانبر الماس کاران آپادانا 1874013 جاده سنتو نبش ازادی 91 برج اداری سایه طبقه 4 واحد 42 36918080-09153107578 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مدیر عامل :احمد گلریزی
۱۸۸ داتیس آروین صدر 1874036 صیاد شیرازی 3 ساختمان تجاری اداری سنا سنتر طبقه سوم واحد 303 38909771-09151126823 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ مجید محمودی مدیر عامل لیلی ابراهیمی
۱۸۹ مبتکران صنعت رابین احمد آباد مجتمع تجاری قسطنطنیه طبقه چهارم واحد 304 05138451282 -09153252511 1884971 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ حمید مهدیان امین
۱۹۰ آبتین آسانرو پارس 1887016 الهیه الهیه 1 قطعه سوم  پلاک 6 طبقه اول

 
05135240068 ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ جواد امینی نجفی مدیر عامل مرتضی جا بری
۱۹۱ آتی صعود آپادنا 1888774 بین امامت 72-70 پلاک 862 طبقه اول 36109598 ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ محمد زمانی مدیر عامل :عرفان ریاحی
۱۹۲ آریس آسانبر توس 1889594 مشهد بلوار سید رضی 33 پلاک 270 طبقه اول واحد شرقی 09153183614-05136036493 ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ علی نوائیان
۱۹۳ مهندسی ارغوان آسانبر توس 1892145 : بلوار ادیب جنوبی 19 پلاک 14 طبقه دوم   05138830005-09152064707 ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ حسین جغتایی
۱۹۴ فرابر صنعت سداد 1894720 بلوار معلم - نبش معلم 55 - ساختمان سداد- پلاک 5 -طبقه اول 05138001-09151030834 1894720 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هانیه کریمیان سرخس مدیر عامل شکور شکوری
۱۹۵ گستران توس ایمن کسری 1897009 بلوار شفا 23 پلاک 1 37138026-09364342068 ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ محتشم نوری مدیر عامی فاطمه فتحی استاد
۱۹۶ چینودآسانبر پاژ 1897429 بلوار شریعتی 40 مجتمع آرتا طبقه سوم واحد 302 05136140043 ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ حمید خلوصی
۱۹۷ صدرا گستر مشهد زرین 1901979 شهرک غرب (قاسم اباد) بین فلاحی 41 و 43 پ 649 36219000 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ مجتبی نکاهی عاطفه سازگار
۱۹۸ مهندسی سیکاس صنعت داتیس 120/1902127 آزاد شهر بین دانش آموز 22 وچهار راه دانش آموز پلاک 6 واحد 1 38927319-09159216432 ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ علیرضا رضوان طلب مدیر عامل :مجتبی میرزایی
۱۹۹ صعود آسانبر پارسه خراسان 1908110 بلوار ساجدی بین ساجدی 2 و 4 پلاک 81/1 09152303050-05137673692 ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ محمد رضا شعبانی زرخوان
۲۰۰ آسانبر سپهر آسان سیر گیتا مجوز شعبه از خراسان جنوبی 1914931/120 -  سید رضی 57 -  پلاک 36 طبقه دوم 09151653001 -0516059600 ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ محمود خبیری
صفحه ۸ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ردیف نام شرکت  شماره پروانه  آدرس  تلفن  شماره تمدید پروانه  تاریخ پروانه  تاریخ تمدید پروانه  تاریخ اتمام  مدیر فنی
۲۰۱ مهندسی آسانبر ارم دیبا 1916083/120 الهیه اقدسیه 10 شهید عظیم رزم 3 طبقه اول 05135143116-09158201701 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ مهدی ابراهیمی مدیر عامل علیرضا ابراهیم
۲۰۲ ابتکار صنعت اساطیر 120/1917330 قاسم اباد بلوار شریعتی_خیابان شریعتی۴_پلاک۹_واحد۲ :36622129-:09155520567 ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ حسین قاسمی جعر آباد مدیر عامل :حسین شادکام
۲۰۳ کیان فراز تاو پاسارگاد 1925181 بلوار معلم بین معلم 3و 5 0515523252-0915646007 ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ امین آفرین مدیر عامل علیرضا فکری
۲۰۴ صعود آسانبر آبان 1926625 جاهد شهر الهیه 17 واخد 202 طبقه دوم 05135249149-09154891600 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ مهدی رحمانی مقدم مدیر عامل :محسن شاکر نوقابی
۲۰۵ پیشگامان کار وتندیشه دماوند 191311 بلوار وکیل آباد بلواردانش آموز دانش 32 پلاک 431 طبقه اول 38923594-09155009592 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ عامر سلیمان احمدی مدیر عامل:علیرضا احمدی نمدان
۲۰۶ گیتی آسانبر ایمان 1952955/120 نیشابور خیابان پانزده خرداد حد فاصل 15 خرداد 25 و ایثار 05142250181-09151508969- ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ مصطفی اکبر زاده مدیر عامل ایمان شوریابی
۲۰۷ ماموت راهبرد ایرانیان 1954980 حدفاصل پیروزی 61و63 پلاک 113 091575725171-38641309 ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ مهرام ملاشاهی مدیر عامل :میلاد ناجی سپاسگزار
صفحه ۹ از ۹۷:۵۶ ، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹